Huidige weer

3 °C
Regen

Nieuwsbrief

Zoeken

 spaanselinie

Vanaf Hulst to Zandberg ligt de Liniedijk duidelijk herkenbaar in het landschap. Het is moeilijk voor te stellen dat zo'n rustig stukje natuur een paar honderd jaar geleden het bloedige strijdtoneel was tussen Spanjaarden en Nederlanders. Nu is het wandelgebied waar cultuurhistorie en natuurhistorie voortreffelijk met elkaar samengaan. De Linie is geknipt om er te wandelen. Fietsen kan ook wel maar wie alle bastions en het Fort Moerschans wil nemen, zal toch ferm kuitenvlees moeten hebben. Het informatiebord aan het begin van De Linie in de Koolstraat te Hulst, meldt dat De Linie is opgeworpen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In het verleden sloot De Linie hier aan op de vestingwerken van de stad Hulst.