Huidige weer

3 °C
Regen

Nieuwsbrief

Zoeken

 HeiakntStuker

Aan de geschiedenis van Heikant als vlascentrum, kan niet worden voorbij gegaan. Daarom werd in 1996 nabij gemeenschapscentrum 't Heike het beeldje "de Stuiker" geplaatst. De tekst luidt: "herinnering aan de velen die in de vlasbewerking hun brood verdienden". Het voornaamste bij het dauwroten van vlas in Zeeuws Vlaanderen was het stuiken bij de juiste rotingsgraad. Er kwam echt vakmanschap bij kijken en was hard en langdurig werk. Met de onthulling van de Vlaskeerster in 2001 is de herinnering aan het vlasverleden van Heikant echter pas goed in beeld gebracht. De vrouwen namen immers meestal de kerkodde ter hand om het vlas te keren. Dit beeld is eveneens in het centrum van Heikant geplaatst. De tekst hierbij luidt: Zij werkten in het vlas en zorgden voor het gezin".