Huidige weer

3 °C
Regen

Nieuwsbrief

Zoeken

 hetverdronkenlandvansaefthinge

Wanneer u een bezoek brengt aan de gemeente Hulst, dan is een bezoek asan het grootste brakwatergebied  van West-Europa absoluut een must. Dit 3500 ha grote unieke natuurgebied, bestaande uit slikken en schorren, bezit een rijke flora en fauna.

Het gebies is doorsneden met honderen grote en kleine geulen. De hoofdgeulen, Speelmansgat, Ijskelder en Hondegat, vertakken zich naar de dijk toe steeds meer, tot ze uiteindelijk doorlopen. Tweemaal in de 25 uur lopen deze geulen helemaal vol, waarbij het water met meer dan een meter per uur stijgt. In de loop der jaren heeft men er meer dan 200 verschillende soorten vogelsoorten waargenomen. De flora is geheel aangepast aan het brakke water. In totaal treft u ongeveer 40 verschillende plantensoorten aan. Het gebied is sinds 1976 een beschermd natuurreservaat.

Het Verdronken Land van Saeftinghe trekt jaarlijks zo'n 12.000 bezoekers. Door de verraderlijke getijdenwerking is het verboden om dit gebied op eigen houtje te bezoeken. Wel is er een vrij toegankelijk deel. Er ligt een wandelpad van ca 1 km, met plankieren die de oversteek over de geulen vergemakkelijken. Een andere route van 2 km is geschikt om met laarzen te bewandelen. Wilt u vogels kijken, dan kan dat vanaf diverse plaatsen op de dijk of vanuit de vogelkijkhut, ca. 2 km ten oosten van Emmadorp. Begeleide wandelingen in het Verdronken Land kunnen worden geboekt bij het bezoekerscentrum in Emmadorp op tel. 0114-633110. Voor alle niet-wandelaars, die toch nader willen kennismaken met het unieke landschap, is het bezoekerscentrum een waardig alternatief. Het bezoekerscentrum, gelegen aan de Emmaweg 4 te Nieuw Namen (Emmadorp), herbergt een schitterende tentoonstelling, die alles wat u aan de andere kant van de dijk in het natuurgebied kunt ontdekken, zo getrouw mogelijk nabootst.

Stichting het Zeewse Landschap

Zeeland is met haar afwisselende open landschap een gebied van prachtige vergezichten. Een groen-blauwe oase, rijk aan natuur en cultuurhistorie. Die rijkdom willen we graag in stand houden. Het Zeeuwse Landschap beheert sinds haar oprichting in 1936 inmiddels tientallen gebieden, bij elkaar ruim 9000 ha, verspreid door de provincie. Ook doet het Zeeuws Landschap onderzoek en komen ze op voor de belangen van natuur en landschap in de provincie.

Wilt u alles weten over Het Verdronken Land van Saeftinghe, bezoek dan de website www.saeftinghe.eu